cart icon
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden :

Art1 Definities

• Verkoper : Artiflora bvba is de verkoper die haar producten en diensten aanbied op deze website en handel drijft onder de commerciële benaming Floristo.

• Klant : De persoon die al dan niet in naam van een bedrijf (B2B) acties verricht en aankopen doet bij Artiflora bvba. • Overeenkomst op afstand : een overeenkomst waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen)

• Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand volgens art. VI.47 tot 53 WER

• Bestelling op latere datum : hieronder verstaan we elke aankoop die meer dan 2 kalenderdagen voor de vooropgestelde leveringsdatum valt.

• Bestemmeling : de persoon die de geleverde goederen in ontvangst neemt en dus niet noodzakelijk de klant is. • Order : de bestelling die tot stand is gekomen door de overeenkomst op afstand.

Art2 Identificatie: Artiflora  bvba Schaapbrugstraat , 2a , 8750 Zwevezele Be0645.872.223 – tel 0472/83.83.62

Art3 Toepasselijkheid: De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Florsito.be en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de verkoper en klant.

Art4: Prijzen : Alle prijzen die op de website worden vermeld zijn incl btw voor leveringen binnen de EU en zonder verzendkosten. De munteenheid is altijd in Euro. Is de prijs foutief dan zal u zo snel mogelijk worden geïnformeerd daarover en desgevallend kan u uw bestelling kosteloos annuleren. De prijzen kunnen mogelijks afwijken bij bestelling op latere datum. Deze prijsvorming is onderhevig aan schommelingen op de markten door vraag en aanbod waar de verkoper geen invoed op heeft.

Art 5: Bestellen : Een bestelling is definitief geplaatst na het doorlopen van het bestelproces en het afrekenen.

Art 6: Levering en uitvoering : De verkoper zal de grootste zorgvuldigheid in acht nemen bij het uitvoeren van orders. De stiptheid en correctheid van levering en of afhaling zal mede afhankelijk zijn van de meegegeven leveringsmogelijkheden bij het verwerken van een bestelling door de klant. Een levering wordt éénmalig aangeboden, als een levering niet mogelijk is zal er getracht worden contact op te nemen met de bestemmeling of klant om een nieuwe levering of afhaaltijdstip af te spreken. Bij leveringen van meer dan 3km rond één van onze winkels zal steeds vooraf contact opgenomen worden met de bestemmeling om levering af te spreken. Wanneer het order niet geleverd kan worden op de afgesproken dag zal het op een ander tijdstip geleverd worden na afspraak met de bestemmeling. In dit geval kan het zijn dat het order vervangen wordt door een gelijkaardig product op de dag van de levering.

Art7: Betaling : Voor zover niet direct online betaald werd dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen de 14 dagen na ontvangst van de factuur. De klant heeft de licht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betalgegevens onverwijld aan de verkoper te melden. Indien de ontvanger, zonder bijzondere reden, de geleverde goederen weigert, heeft de verkoper het recht om de levering alsnog te factureren. In geval van wanbetaling van de klant heeft de verkoper behoudens wettelijke beperkingen het recht om de vooraf aan de klant kenmaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Art 8 : Herroepingsrecht Als particulier heeft u het recht om binnen een wettelijke termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons via een duidelijke verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing. Teruggestuurde goederen zullen enkel worden aanvaard op voorwaarde dat u de artikelen niet in gebruik hebt genomen. Enkel de kosten voor het terugsturen zijn ten laste van de klant. Voor bloemen en planten gelden wettelijke uitzonderingen op het herroepingsrecht. Deze worden zodoende ook niet teruggenomen of terugbetaald.

Art 9: Beïndiging Annulatie van een order door de de verkoper is steeds mogelijk zonder verwittiging vooraf.

Art 10: Klachtenregeling : Klachten over leveringen of goederen dienen binnen 48 uur , volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Artiflora creatief bvba nadat de klant of de bestemmeling de gebreken heeft geconstateerd. Wij doen er alles aan om uw klacht snel te beantwoorden en beoordelen en indien nodig een oplossing voor te stellen.

Art 11: Geschillen: Geschillen worden naar keuze van de eisende partij voorgelegd aan de rechtbanken van Veurne of Brugge.

Art 12 : Intellectueel eigendomsrecht Alle rechten en in het bijzonder alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan deze site worden beheerd door en zijn het exclusief bezit van Artiflora Creatief bvba. Op grond van deze rechten ishet verboden informatie of materiaal dat zich bevindt op de site te wijzigen, kopiëren, verspreiden , overdragen, reproduceren, publiceren of hiermee afgeleide werken te creëren. Dit alles evenwel met uitzondering vna het volgende. U mag de inhoud downloaden en hiervan 1 kopie maken voor louter persoonlijk niet commercieel gebruik .

In te vullen indien je een levering aan huis wenst

*Check onze leveringsregio’s. Voor een levering buiten onze regio klik hier.

card icon

NEEM EEN ABONNEMENT EN GENIET HET HELE JAAR LANG VAN VERSE BLOEMEN

BLOEMENABONNEMENT AANVRAGEN
card icon

ZET IEMAND IN DE BLOEMETJES MET EEN FLORISTO-CADEAUBON!

CADEAUBON BESTELLEN

WAAROM KIEZEN VOOR FLORISTO

ONZE KLANTEN AAN HET WOORD